Litratong Pinoy: Kaarawan


                                                                  Unang Kaarawan
                                                  Linking this post to LITRATONG PINOY

Comments

Luna Miranda said…
she's so cute! nagtataka sya siguro kung para saan ang cake & candle na 'to.:p
Arlene said…
ang cute ng cake and the baby. nagtaka nga ang baby kung ano yang linalapit sa kanya. =)

Happy Huwebes, Manang Kim!
silentprincess said…
the baby is so cute like the cake ^^

Popular posts from this blog

MellowYellow and Blue Monday: My gifts

Watery Wednesday- Rainforest